tabell for steinbeleggninger

Img
Tabeller for naturstein og betongstein belegg (2015) -
NS 3420 Del. K kap. KD1 Utendørs belegg. Se egen side: Steintabell

 

komprimeringstabell

Img
Komprimering av fundamenter. Se egen side: Komprimeringstabell

 

huskeregler ved fundamentering

Img
Masser i fundamentet: Vi bruker mest knuste masser i forskjellige fraksjoner når vi fundamenterer. Grus holdige masser blir ikke like mye brukt, da de ofte er runde i formen, ikke så godt sortert og vi får ikke så ensartet masse som ved bruk av knuste masser. Se egen side: Huskeregler

 

produktoversikt over knuste steinmaterialer

Img
Utdrag fra produkt oversikt: Produktoversikt