tabell for steinbeleggninger

Img
Tabeller for naturstein og betongstein belegg (2015) -
NS 3420 Del. K kap. KD1 Utendørs belegg. Se egen side: Steintabell

 

komprimeringstabell

Img
Komprimering av fundamenter. Se egen side: Komprimeringstabell

 

huskeregler ved fundamentering

Img
Masser i fundamentet: Vi bruker mest knuste masser i forskjellige fraksjoner når vi fundamenterer. Grus holdige masser blir ikke like mye brukt, da de ofte er runde i formen, ikke så godt sortert og vi får ikke så ensartet masse som ved bruk av knuste masser. Se egen side: Huskeregler

 

produktoversikt over knuste steinmaterialer

Img
Utdrag fra produkt oversikt: Produktoversikt

 

konstruksjoner

Img
Utdrag fra konstruksjoner: Konstruksjoner

 

Terrengtrapper

Img
Utdrag fra Terrengtrapper: Terrengtrapper

 

Murer i terreng

Img
Utdrag fra murer i terreng: Murer i terreng

 

Hagebenk av betongblokker

Img
Utdrag fra Hagebenk av betongblokker: Hagenbenk av betongblokker

 

Jordartenes egenskaper

Img
Utdrag fra jordartenes egenskaper: Jordartenes egenskaper

 

Plan og bygningsloven

Img
Utdrag fra Plan og bygningsloven: Plan og bygningsloven