om oss

Img

stØttelitteratur

De fleste av kompendiene i denne samlingen er støtte-litteratur til Norsk Standard 3420.kap. K Anleggsgartnerarbeider. Se referanser i NS 3420
Mange av kapitlene i kompendiene har direkte henvisning til kodene i NS 3420

presentasjon av hovedforfatterjohn

John Sikkeland
Født i Østfold, bor nå i Lier.

• Anleggsgartnertekniker med mesterbrev, faglærer og adjunkt.
• Driver eget anleggsgartnerfirma 1987.
• Driver eget forlag A-88 Undervisning 1993.
• Arbeidet som anleggsgartner i 9 forskjellige fylker.
• Fra 1982 undervist i anleggsteknikk og foretaksøkonomi for anleggsgartnere,
teknikere og landskapsarkitekter, holder også spesialkurser innen faget.
• Vært med på fagplanarbeid og sensurering i de siste 25 år.
• Anleggsgartner om sommeren og lærer/kursholder om vinteren, på Østlandet.
• Medlem av N.F.F. - Norsk Faglig Forfatter- og oversetterforening

Personalia

Liker langrenn, går på ski året rundt og lytter til rock fra 70-80 tallet.